Etik og GPDR

Etik


At arbejde med mennesker kræver en god etik, det er derfor vigtigt for mig at det er trygt for dig som klient at komme til behandling her.


 • Jeg har tavshedspligt.
 • Jeg vidre giver aldrig oplysning om dig til tredje person.
 • Jeg skaber nogle rammer hvor der er plads og rum til den enkelte.
 • Jeg er lyttende.
 • Jeg behandler aldrig uden din tilladelse, altså vi forventningsafstemmer altid før behandling.
 • Jeg er veluddannet.
 • Jeg er medlem af DACOBE
 • DU kan få tilskud fra sygesikringen danmark
 • Flere sundhedsordninger giver mulighed for tilskud

TAVSHEDSPLIGT


Jeg har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om dig, dine behandlinger eller engagement hos mig til 3. person.


GDPR.


Som følge af GPDR reglerne er der nogle retnings linier jeg skal følge.

Når du booker tid hos mig registreres du i mit system som klient, du oplyser for eksempel personnummer, navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.

I forbindelse med registreringen accepterer du, at jeg gemmer og bruger dine oplysninger i min virksomhed for at kunne opfylde mine forpligtelser over for dig.


Jeg behandler dine persondata med største omhu i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, også kaldet GDPR.


Ifølge GDPR har du ret til indsigt i de oplysninger, jeg har registreret om dig. Du har også ret til at begære urigtige, ufuldstændige eller irrelevante oplysninger slettet eller rettet.


Jeg bruger dine data til bla.


 • Advisere via sms og e-mails
 • Sende inormation og markedsføringsmæssige e-mails
 • Sende info og påmindelser via sms
 • Overholde forpligtelser over for de offentlige myndigheder (SKAT)
 • Ringe dig op i foldhold til ændring af aftaler eller lign.
 • Journalføring efter gældende regler.
 • CPR nr bruger jeg kun til indberetning hos "danmark"Jeg skal fra 25 maj 2018 have din underskrift/accept på at jeg har disse data og jeg bruger dem sikkert og efter aftale. At jeg aldrig videregiver dine oplysninger til tredjepart.